Výmena vodomerov družstevných bytov

Týmto oznamujeme užívateľom a vlastníkom družstevných bytov, že v zmysle platných zákonov 657/2004 Z.z., 431/2004 Z.z. a smernice SBD Vranov nad Topľou budeme vykonávať pravidelné výmeny meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Výmeny budeme vykonávať v sobotu podľa vyvesených oznamov.

Žiadame preto všetkých užívateľova vlastníkov bytov, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje byty.