Dodávateľské firmy

Revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov - Makuch Mikuláš
Odborné skúšky výťahov – Palašta Pavol, Konôpka Ján
Revízie plynu a plynových zariadení – Pastyr Michal
Opravy a servis výťahov – Slávik Peter
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi – Kačmár Jaroslav