Kontaktné telefónne čísla na nahlasovanie porúch mimo pracovného času vo sviatok, sobotu a nedeľu

Poruchy ústredného kúrenia v bytovom dome od 5.00 - 22.00 hod.
dispečing Bukóza Energo
44 310 75
0917 533 405

Poruchy studenej vody, kanalizácie mimo bytového domu nahlásiť na čísla SBD vpravo - 1) Drozdek Vladislav alebo 2) Loja Vojtech

Poruchy na ÚK, kanalizácii a vode v bytovom dome nahlásiť na 3) Hurný Viliam

0905 986 181
0905 622 893

0905 622 894

Poruchy plynu v bytovom dome – Pastír Michal 0905 351 800
Poruchy plynu mimo bytový dom - SPP 0850 11 17 27
Poruchy výťahov - Slávik Peter 0908 953 456
Poruchy dodávky elektriny mimo domu - VSE 0800 12 33 32
Poruchy satelitných programov 44 631 44
Požiarna a záchranná služba 150
Záchranná zdravotná služba 155
Polícia 158
SOS 112
Stavebné bytové družstvo 44 63 988
Mestská polícia 0907 998 033