Upozornenie - zrušenie účtu OTP

thumb sbd-upozornenie-otp-24102018

Topná tlaková skúška

Touto cestou Vám oznamujeme, že BUKÓZA ENERGO, a.s. ako výrobca a dodávateľ tepla vykoná pred začiatkom vykurovacej sezóny technickú prehliadku prevádzkovanej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom ( topnú tlakovú skúšku ) za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.

V priebehu dní 06. - 09. 09. 2018 budú vyvesené oznamy na jednotlivé odberné miesta.

Nižšie harmonogram topných tlakových skúšok.


Súbory

Porovnanie cien tepla v rokoch 2013,2014,2015 pre odberné miesta v Hanušovciach nad Topľou

Pre porovnanie cien tepla za roky 2013 až 2015 uvádzame prehľad fakturovanej dvojzložkovej ceny a prepočítanú priemernú cenu tepla.

Rok 2013

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0583 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 124,3495 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 22,7117 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 27,2540 Eur / GJ s DPH

Rok 2014

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH

Rok 2015

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH

Poukázanie na nezákonné praktiky pri stavebných úpravách bytov v bytových domoch

Porovnanie cien tepla v rokoch 2013, 2014 a 2015

thumb cena-tepla-porovnanie-2015