Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z.


Súbory

Súhlas na vykonanie stavebných úprav

Termíny letnej údržby na úseku TEHO Vranov nad Topľou pre rok 2023

P. č. Kotolňa od do
1. 815, 836, 846, 1108, 1122, 36 bj 03.07. 07.07
2. O1 10.07. 14.07.
3. PK1, PK2, PK3 + BIO 17.07. 21.07.
4. K1, K2, K3 24.07. 28.07.
5. RO 31.07. 04.08.
6. LK1, LK4, LK5, LK6 07.08. 11.08.
7. LK7, LK8, LK9, LK10, LK11 14.08. 18.08.

Výzva k obyvateľom mesta - deratizácia, 2023

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad

Vážení občania!

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topl'ou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období:

od 11. septembra do 22. septembra 2023.

Účelom tejto akcie je zníženie počtu hlodavcov, zlepšenie hygienickej situácie a životného prostredia.

Hlodavce sú nositeľmi rôznych chorôb, infekcií a sú tiež škodcami potravín a obalov. Občania si uvedomujú, že nedbalým odstraňovaním odpadkov, kŕmením potulných zvierat, vytváraním neriadených skládok odpadu, neusporiadaným uskladnením potravín a iných materiálov, nesprávnym chovom hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky pre život a rozmnožovanie hlodavcov.

Mestský úrad vyzýva

  • obyvateľov, aby zachovávali bezpečnostné a hygienické opatrenia a vo vlastnom záujme vykonali deratizáciu vo svojich domoch, pivniciach a dvoroch, čim zabránia presťahovaniu hlodavcov z ošetrených verejných priestranstiev do neošetrených budov,
  • rodičov, aby informovali a poučili deti, že prostriedkov na ničenie hlodavcov sa nemajú dotýkať,
  • majitel'ov domácich zvierat, aby domáce zvieratá po dobu ničenia hlodavcov uzatvorili a vypúšťali ich len pod dozorom,
  • zástupcov podnikov, organizácií a podnikatel'ských subjektov, aby vykonali deratizáciu svojich prevádzok

Ďalej v záujme úspešného priebehu a výsledku deratizačných prác žiadame obyvateľov

  • vyčistiť objekty, nádvoria, pivnice od všetkých nepotrebných predmetov, ktoré by mohli poskytovať hlodavcom úkryt, možnost' zahniezdenia a obživu,
  • potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby hlodavce k nemu nemali prístup,
  • odpadky z potravín likvidovať tak, aby neslúžili ako potrava pre hlodavce.

Pracovníkom, ktorí sú poverení vykonávaním deratizačných prác, žiadame poskytnúť informácie o výskyte a pohybe hlodavcov.

Verime, že táto výzva nájde u Vás plné pochopenie a prispeje k úspešnému priebehu a výsledku deratizačných prác.

Žiadosť o zaslanie preplatku na účet 2022

V uvedenom odkaze nájdete tlačivo pre žiadosť o zaslanie preplatku na účet.