Organizačná štruktúra

Predstavenstvo SBD Vranov nad Topľou

Mgr. Hurný Viliam - predseda družstva
Mgr. Kovalský Anton - podpredseda družstva
Ing. Pišta Róbert - člen predstavenstva
Ing. Kočiško Ján - člen predstavenstva
Drozdek Vladislav - člen predstavenstva

Kontrolná komisia pri SBD Vranov nad Topľou

Ing. Lecák Marek - predseda kontrolnej komisie
Jakubo Peter - člen komisie
Jenčová Jana - člen komisie

Pracovníci SBD Vranov nad Topľou

Mgr. Hurný Viliam - predseda družstva
Titková Daniela - samostatný referent
Podoláková Anna - evidencia nájomného
Lukčová Miriam - pokladňa, účtovníctvo, ekonomika
Drozdek Vladislav - technický úsek, údržba bytov, energetika
Virba Martin - odborný pracovník