Organizačná štruktúra

Predstavenstvo SBD Vranov nad Topľou

Loja Vojtech - predseda družstva
Mgr. Kovaľský Anton - podpredseda družstva
Drozdek Vladislav - člen predstavenstva
Ing. Pišta Róbert - člen
Ing. Veliký Štefan - člen

Kontrolná komisia pri SBD Vranov nad Topľou

PhDr. Zuzana Hurná - predseda komisie
Mgr. Fuňák Milan - člen komisie
Ing. Lecák Marek - člen komisie

Pracovníci SBD Vranov nad Topľou

Vojtech Loja - predseda družstva
Vladislav Drozdek - technický úsek, údržba bytov, energetika
Mgr. Hurný Viliam - odborný pracovník, bytová evidencia, nebytové priestory, prevody bytov do osobného vlastníctva
Miriam Lukčová - pokladňa, účtovníctvo, ekonomika
Anna Podoláková - evidencia nájomného, mzdy