Predmet činnosti BD

Organizovanie prípravy a realizácia výstavby, prevádzka bytových objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru pre členov družstva

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Výpis z OR SR