Upozornenie pre užívateľov stojísk

Koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 boli spoločenstvá vlastníkov bytov, stavebné bytové družstvo, mesto a vybraní užívatelia stojísk na separovaný zber vo Vranove nad Topľou vyzvaní k prevzatiu visiacich zámkov a kľúčov od stojísk, čo sa aj uskutočnilo. Následne boli prevzaté kľúče odovzdané vlastníkom bytov v jednotlivých bytových domoch po 1 ks a visiace zámky nainštalované v stojiskách.

V závere listu boli všetci oboznámení, že v prípade problémov sa môžu obrátiť na servisnú službu Vladimír Porvazník – PRAMONT, mobil: 0918606061, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

V posledných dňoch sa v niektorých stojiskách začali „strácať" visiace zámky. Tieto sú špeciálne vyhotovené pre typizované kľúče, ktoré k nemu patria. Cena visiaceho zámku je 15,00 eur. Chceme preto upozorniť jednotlivých užívateľov, že v prípade, že v stojisku, ktorý užívajú, dôjde k strate visiaceho zámku, tento si môžu objednať v horeuvedenej firme a náklad súvisiaci s obstaraním aj uhradiť. Pre mesto, v prípade úhrady týchto zámkov, by to boli nekončiace náklady a mesto nie je povinné „straty" týchto visiacich zámkov hradiť. Je taktiež možné visiace zámky zabezpečiť nitovaním, čo predmetná firma, v prípade Vašej objednávky, za úhradu uskutoční.

Zároveň Vás chceme požiadať o udržiavanie čistoty v stojiskách. Pracovníci malých obecných služieb pôsobiaci v mestských častiach môžu byť v ojedinelých prípadoch nápomocní, avšak keďže sú stojiská uzamknuté, za čistotu má zodpovedať užívateľ. Je na Vás, pokiaľ stojisko užívate viacerí, ako sa s týmto problémom vysporiadate.

Veríme, že mesto Vranov nad Topľou výstavbou stojísk prispelo k väčšej čistote v meste a každý občan tohto mesta bude k tomuto majetku pristupovať ako k vlastnému.

S pozdravom
Mgr. Andrej Krišanda, v.r. prednosta