Oznam o montáži mechanického zabezpečenia proti odcudzeniu na zámkoch smetných stojísk

Oznamujeme domovým dôverníkom a predsedom samospráv, že v poslednom období dochádza k častému odcudzovaniu visiacich zámkov zo stojísk na smetné koše. Nakoľko 1 visiaci zámok stojí 15 Eur a Mesto Vranov odmieta kupovať nové visiace zámky, rozhodlo Predstavenstvo SBD o ich mechanickom zabezpečení proti odcudzeniu.

Firma ktorá zabezpečuje servis a výmeny zámkov tieto demontuje a upevní na zámok mechanické zabezpečovacie zariadenie!

Z tohto dôvodu budú v určitom čase visiace zámky na stojiskách chýbať!

Zároveň vyzývame všetkých užívateľov a vlastníkov družstevných bytov k udržiavaniu poriadku v stojiskách a k ich uzamykaniu.