Dodávatelia služieb

Na základe výsledkov výberového konania vyhláseného SBD Vranov nad Topľou sa poskytovateľmi služieb stávajú:

Revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov - Makuch Mikuláš
Odborné skúšky výťahov – Palašta Pavol, Konôpka Ján
Revízie plynu a plynových zariadení – Pastír Michal
Opravy a servis výťahov , oprava elektrických zariadení– Slávik Peter
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi – Kačmar Jaroslav