Porovnanie cien tepla v rokoch 2013,2014,2015 pre odberné miesta v Hanušovciach nad Topľou

Pre porovnanie cien tepla za roky 2013 až 2015 uvádzame prehľad fakturovanej dvojzložkovej ceny a prepočítanú priemernú cenu tepla.

Rok 2013

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0583 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 124,3495 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 22,7117 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 27,2540 Eur / GJ s DPH

Rok 2014

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH

Rok 2015

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH