Topná tlaková skúška

Touto cestou Vám oznamujeme, že BUKÓZA ENERGO, a.s. ako výrobca a dodávateľ tepla vykoná pred začiatkom vykurovacej sezóny technickú prehliadku prevádzkovanej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom ( topnú tlakovú skúšku ) za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.

V priebehu dní 06. - 09. 09. 2018 budú vyvesené oznamy na jednotlivé odberné miesta.

Nižšie harmonogram topných tlakových skúšok.


Súbory