Predkladáme plán technického rozvoja sústavy centrálneho zásobovania teplom mesta Hanušovce nad Topľou pre obdobie rokov 2011 – 2018

V rámci snahy o hospodárne využitie paliva - zemného plynu pri výrobe tepla, ako aj hospodárnu prevádzku celej sústavy centrálneho zásobovania teplom mesta Hanušovce nad Topľou predkladáme návrh plánu technického rozvoja na obdobie rokov 2011 - 2018. Uvedený plán technického rozvoja zároveň dbá o zvýšenie spoľahlivosti dodávky tepla, zvýšenie kvality dodávky tepla ale aj o zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Detailné zdôvodnenie a očakávaný prínos nájdete v prezentácii a dokumente nižšie.


Súbory