Výmena vodomerov družstevných bytov

Týmto oznamujeme užívateľom a vlastníkom družstevných bytov, že v zmysle platných zákonov 657/2004 Z.z., 431/2004 Z.z. a smernice SBD Vranov nad Topľou budeme vykonávať pravidelné výmeny meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Výmeny budeme vykonávať v sobotu podľa vyvesených oznamov.

Žiadame preto všetkých užívateľova vlastníkov bytov, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje byty.

Ponuka sekáčov na ľad

SBD ponúka pre bytové domy vo svojej správe sekáče na ľad v cene 6,69 € za kus.

Sekáče je možné vyzdvihnúť u p. Drozdeka.

Predkladáme plán technického rozvoja sústavy centrálneho zásobovania teplom mesta Hanušovce nad Topľou pre obdobie rokov 2011 – 2018

V rámci snahy o hospodárne využitie paliva - zemného plynu pri výrobe tepla, ako aj hospodárnu prevádzku celej sústavy centrálneho zásobovania teplom mesta Hanušovce nad Topľou predkladáme návrh plánu technického rozvoja na obdobie rokov 2011 - 2018. Uvedený plán technického rozvoja zároveň dbá o zvýšenie spoľahlivosti dodávky tepla, zvýšenie kvality dodávky tepla ale aj o zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Detailné zdôvodnenie a očakávaný prínos nájdete v prezentácii a dokumente nižšie.


Súbory