Výzva k obyvateľom mesta - deratizácia

Vážení občania!

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období od:

od 01. októbra do 15. októbra 2019.

Účelom tejto akcie je zníženie počtu hlodavcov, zlepšenie hygienickej situácie a životného prostredia.

Hlodavce sú nositeľmi rôznych chorôb, infekcií a sú tiež škodcami potravín a obalov. Občania si uvedomujú, že nedbalým odstraňovaním odpadkov, kŕmením potulných zvierat, vytváraním neriadených skládok odpadu, neusporiadaným uskladnením potravín a iných materiálov, nesprávnym chovom hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky pre život a rozmnožovanie hlodavcov.

Mestský úrad vyzýva

  • obyvateľov, aby zachovávali bezpečnostné a hygienické opatrenia a vo vlastnom záujme vykonali deratizáciu vo svojich domoch, pivniciach a dvoroch, čím zabránia presťahovaniu hlodavcov z ošetrených verejných priestranstiev do neošetrených budov,
  • rodičov, aby informovali a poučili deti, že prostriedkov na ničenie hlodavcov sa nemajú dotýkať,
  • majiteľov domácich zvierat, aby domáce zvieratá po dobu ničenia hlodavcov uzatvorili a vypúšťali ich len pod dozorom,
  • zástupcov podnikov, organizácií a podnikateľských subjektov, aby vykonali deratizáciu svojich prevádzok

Ďalej v záujme úspešného priebehu a výsledku deratizačných prác žiadame obyvateľov

  • vyčistiť objekty, nádvoria, pivnice od všetkých nepotrebných predmetov, ktoré by mohli poskytovať hlodavcom úkryt, možnosť zahniezdenia a obživu,
  • potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby hlodavce k nemu nemali prístup,
  • odpadky z potravín likvidovať tak, aby neslúžili ako potrava pre hlodavce.

Pracovníkom, ktorí sú poverení vykonávaním deratizačných prác, žiadame poskytnúť informácie o výskyte a pohybe hlodavcov.

Veríme, že táto výzva nájde u Vás plné pochopenie a prispeje k úspešnému priebehu a výsledku deratizačných prác.

SKRÁŠLIME SI MESTSKÚ ČASŤ JUH

S príchodom jari nás stále viac a viac krajšie počasie láka do prírody, do záhrad, jednoducho na čerstvý vzduch. Spojme príjemné s užitočným a skrášlime si našu mestskú časť JUH.

Aj my, každý z nás, môžeme totiž prispieť k tomu, aby naša mestská časť bola krajšia alebo ak chcete, útulnejšia. Stačí mať nápad a chuť vyhrnúť si rukávy.

Mesto Vranov nad Topľou totiž aj tento rok vyčlenilo v rozpočte na podporu svojpomocných aktivít občanov sumu 20 tisíc eur, ktoré sú súčasťou programu 11.3 Správa a údržba verejnej zelene.

Inšpirácii sa medze nekladú. Pointou je nápad, vďaka ktorému si skrášlime okolie pred našimi bytovými domami. Vysadiť si môžeme kvetinové záhony, zasadiť dreviny, natrieť zábradlie, či opraviť lavičky.

Z príspevku je možné preplatiť náklady spojené s nákupom napr. okrasných drevín, krov, kvetov, okrasného štrku, mulčovacej kôry, zeminy, hnojiva, postrekov, geotextília a pod. Z príspevku sa zvyčajne neprepláca nákup náradia, prvky detských ihrísk, lavičky, koše, stojany na bicykle a pod. Výška príspevku mesta je štandardne do 300 €. Žiadosti sa podávajú k 30.4. a 31.8 daného roka.

Postup je jednoduchý. Stačí vyplniť žiadosť o poskytnutie dotácie (nižšie) a podať ju buď v kancelárii 1. kontaktu alebo zaslať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Všetky podané žiadosti budú odborne posudzované a schvaľované na základe ich pozitívneho prínosu pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou.

Poslanci mestskej časti JUH


Súbory

Topná tlaková skúška

Touto cestou Vám oznamujeme, že BUKÓZA ENERGO, a.s. ako výrobca a dodávateľ tepla vykoná pred začiatkom vykurovacej sezóny technickú prehliadku prevádzkovanej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom ( topnú tlakovú skúšku ) za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.

V priebehu dní 06. - 09. 09. 2018 budú vyvesené oznamy na jednotlivé odberné miesta.

Nižšie harmonogram topných tlakových skúšok.

Upozornenie - zrušenie účtu OTP

thumb sbd-upozornenie-otp-24102018

Poukázanie na nezákonné praktiky pri stavebných úpravách bytov v bytových domoch